Masterclass Verwerving Omgevingswetsoftware

In de eendaagse masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt de VNG gemeenten bij het verwerven van de omgevingswetsoftware.

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat elke gemeente moet zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden. Het DSO-G (Gemeentelijke voorzieningen) is het deel dat een gemeente individueel moet organiseren. In de praktijk betekent dat dat gemeenten software (laten) maken of, in de meeste gevallen, aanschaffen. Gemeenten komen in de fase dat ze deze verwerving voorbereiden.

Vraagt u zich af welke software nu (echt) nodig is en welke software straks ook aansluit op het DSO-LV? Vindt u het verwervingsvraagstuk ten aanzien van deze software, zeker met deze grote stelselwijziging op komst, lastig?

Masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’

In de eendaagse Masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt de VNG gemeenten in het zetten van de stappen om DSO-G op orde te krijgen. Door haar ambitie te formuleren, de vraag scherp te krijgen, te toetsen of hier (voldoende) aanbod voor is, de juiste stappen te zetten en te komen tot een plan van aanpak en uitvoering. De vragen ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ ten aanzien van het verwerven van de omgevingswetsoftware staan centraal.

De VNG heeft specificaties en tools ontwikkeld die helpen bij de vraag formuleren en heeft kennis verzameld over het aanbod in de markt en over het verwervingsvraagstuk. Deze kennis en het instrumentarium is en komt via diverse kanalen beschikbaar voor gemeenten en vormt ook de basis van deze Masterclass.

Deze Masterclass gaat over een goede voorbereiding vanuit de inhoud van de Omgevingswetsoftware van het eventuele aanbestedingsproces en gaat uitdrukkelijk niet over de theorie van inkopen en aanbesteden.

Voor wie?

Deze Masterclass is voor medewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van Omgevingswetsoftware. Dit kunnen zijn: projectleiders DSO, projectleiders Omgevingswet, inkopers of managers I&A. Wij willen gemeenten van harte uitnodigen om zowel de inkoopverantwoordelijke als degene uit de ‘business’ deze masterclass te laten volgen. Per Masterclass hanteert VNG een maximum van ca. 20 deelnemers.

Leerdoelen

Na afloop van deze masterclass heeft u inzicht in:

  • de relatie tussen Omgevingswet en DSO;
  • welke softwarecomponenten nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet en aan welke ‘requirements’ deze moet voldoen;
  • welke keuzes een gemeente kan maken (wat is wettelijk verplicht, ambitieniveau);
  • en kennis van hoe u de verwerving van deze software vormgeeft (wel of niet aanbesteden, etc.);
  • het instrumentarium van de VNG en hoe deze te gebruiken. Zie ook de VNG-website

Data en Locaties

  • 4 september  in Zwolle 
  • 17 september in Rotterdam
  • 2 oktober in Den Bosch

Prijs

Deelname aan de masterclass is deels gesubsidieerd door VNG. Wij vragen per deelnemer een bijdrage van 215,- euro. Het is belangrijk om de gehele dag te volgen en dus van 9.30 tot 16.30 aanwezig te zijn. Het is mogelijk een vervanger te sturen.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.