'Maatwerkvoorzieningen onder Wmo of Wlz': overzicht 2019

Mensen met een indicatie voor Wlz-zorg (vooral thuiswonend maar ook intramuraal) kunnen ook in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo (rolstoel, regiotaxi e.d.) Wanneer valt een voorziening nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz?

Dankzij de gemeente Raalte kunnen we hiervan jaarlijks een handig en actueel overzicht publiceren. Het overzicht voor 2019 is nu beschikbaar: