'Lokale democratie is steunpilaar Europese democratie'

Een nieuw socio-territoriaal pact is noodzakelijk, zei Anders Knape, de huidige voorzitter van het Congres van Lokale en Regionale Overheden, op de ministerstop van de Raad van Europa op 17 mei. De gezondheid van democratie in de toekomst kan alleen zo gewaarborgd worden.

Met dit appèl richtte Anders Knape zich tot het Comité van Ministers in Helsinki. Gewoonlijk zijn hierbij de ministers van Buitenlandse zaken van alle lidstaten van de Raad van Europa aanwezig.

Boodschap

Anders Knape benadrukte in zijn speech bij de ministerstop op 17 mei dat burgemeesters, wethouders en raadsleden de lijm zijn die de samenleving bij elkaar houdt. Ook onderstreepte hij het belang van lokale democratie: “Wij geloven dat lokale democratie een centrale steunpilaar van de Europese democratie is.”

Met behulp van lokale vertegenwoordigers kan een start gemaakt worden met het herstellen van vertrouwen in de democratie, besluitvorming en instituties. Lidstaten moeten meer oog moeten hebben voor de centrale rol van lokale en regionale overheden in dit opzicht.

Anders Knape raadde de lidstaten dan ook aan om meer ruimte te geven aan decentrale overheden en te overwegen om tot hervormingen over te gaan om dit te bewerkstelligen.

Over de Raad van Europa

De Raad van Europa is een internationale organisatie die vaak wordt  verward met de Europese Unie. De Raad van Europa is in 1949 opgericht om de rechtsstaat, mensenrechten en democratie in Europa te beschermen en te bevorderen. De Raad van Europa heeft 47 leden, waaronder IJsland, Zwitserland en Rusland.

Over het Congres

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden (kortweg het Congres) is een instelling van de Raad van Europa en biedt een platform voor lokale en regionale bestuurders uit de 47 landen van de Raad van Europa voor het bespreken van eerdergenoemde vraagstukken en monitort de lokale autonomie, democratie en verkiezingen in Europa.

Meer informatie