Live webinars invoering Omgevingswet: registreer nu

In november kunt u live deelnemen aan twee webinars van de VNG die u op weg helpen bij de invoering van de Omgevingswet in uw gemeente.

De registratie voor deze webinars is nu geopend. U kunt zich aanmelden door op bovenstaande links te klikken. 

Webinar voorbereiden omgevingsplan 

Het omgevingsplan bevat straks alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Het webinar helpt u op weg bij uw voorbereiding op het omgevingsplan en biedt u een overzicht van de tools die de VNG hiervoor heeft ontwikkeld. We laten zien hoe u eerst de structuur neerzet, door gebruik te maken van het casco, en vervolgens aan de slag gaat met het vullen van deze structuur, bijvoorbeeld door het gebruik van staalkaarten.  

Webinar toepasbare regels Omgevingswet

Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels in begrijpelijke taal. Ze worden gebruikt om antwoord te geven op vragen van burgers en bedrijven. Vragen zoals: ‘Moet ik een vergunning aanvragen als ik een boom ga kappen?’ Of: ‘Welke informatie moet ik aanleveren ‘bij een vergunningaanvraag?’ Tijdens het webinar gaan we hier uitgebreid op in. Ook delen we onze ervaringen met het uitwerken van de voorbeeldregels voor gemeentelijke topactiviteiten uit de staalkaart ‘Verordeningen’.  

Deelnemen 

Wilt u live deelnemen aan deze webinars? Meld u dan aan via onderstaande links. Tijdens de live uitzending heeft u gelegenheid om vragen te stellen. Uw vragen worden altijd beantwoord, tijdens of na de uitzending. 

Meer informatie: