Leveranciers reageren op Marktverkenning Omgevingswet

VNG voert namens alle gemeenten een marktverkenning uit onder leveranciers naar het softwareaanbod voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Deze marktverkenning geeft een concreet beeld van het (toekomstige) aanbod van leveranciers van omgevingswetsoftware op de onderdelen VTH software, Plansoftware en Toepasbare Regels. Voor gemeenten is het hiermee een belangrijk middel in de voorbereiding op de Omgevingswet.

Actualisatie van de resultaten marktverkenning

De marktverkenning wordt continu geactualiseerd met nieuwe inzendingen van nieuwe en bestaande leveranciers. Recent zijn 2 leveranciers toegevoegd en 1 leveranciers heeft de resultaten geactualiseerd. Op dit moment hebben twintig leveranciers de marktverkenning beantwoord. Deze leveranciers zeggen een of meerdere onderdelen van de Omgevingswet software te leveren, en/of hierin partners te hebben. 

Vraag nu de vertrouwelijke resultaten op bij de VNG

De openbare antwoorden op deze Marktverkenning vindt u op vng.nl. Hierin staan echter niet de vertrouwelijke antwoorden. Wilt u als gemeente de complete antwoorden inzien én op de hoogte worden gehouden van nieuwe inzendingen, dan kunt u deze opvragen via omgevingswet@vng.nl. U krijgt dan alle individuele, vertrouwelijke antwoorden per leverancier, inclusief hun bijlagen met architecturen en planning. Daarnaast heeft de VNG alle vertrouwelijke antwoorden in één overzicht gezet, waarmee u als gemeente(n) snel de antwoorden per leverancier kunt vinden.

Leveranciers hebben de mogelijkheid om continu te reageren op de marktverkenning.