Leges voor meertalige modelformulieren burgerlijke stand

Op 15 februari 2019 is het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel V van dit besluit bevat een aantal wijzigingen van het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Wij informeerden u hierover in ons nieuwsbericht van 19 oktober 2018.

Leges meertalige modelformulieren

Zoals toen aangekondigd gelden vanaf 16 februari 2019 leges voor meertalige modelformulieren. Zie onderstaande overzichtstabel voor de geldende tarieven.

Meer informatie