Ledenraadpleging beleidsplan College voor Arbeidszaken

Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over haar beleidsplan voor 2019-2022. U kunt vóór of tegen het beleidsplan stemmen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een toelichting te geven of een opmerking te maken. Reageren kan tot en met 22 mei 2019.

Het bestuur van de VNG stelt op 4 juli 2019 het definitieve beleidsplan vast, mede op basis van de reacties van de leden.

Trots

Het beleidsplan heeft als titel ‘Trots’. De ondertitel is Bijdragen aan de lokale democratie en de gemeentelijke dienstverlening vanuit werkgeversperspectief. Het CvA drukt hiermee uit dat gemeenten trots mogen zijn op wat ze doen, waar ze voor staan en op hun arbeidsvoorwaarden. Dat is belangrijk want goede arbeidsvoorwaarden hebben een positief effect op de tevredenheid, betrokkenheid en trots van werknemers en bestuurders en daarmee op de lokale democratie en gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners. Daarmee wordt de basis gelegd om de maatschappelijke opgaven aan te gaan en de gemeentelijke organisatie die daarbij hoort, vorm te geven.

Procedure ledenraadpleging

Gemeenten kunnen over het beleidsplan 2019-2022 stemmen. Er wordt elektronisch gestemd. Organisaties met een aansluitingsovereenkomst bij het College voor Arbeidszaken kunnen over het plan een adviserende stem geven. Bij gemeenten krijgen de gemeentesecretarissen een link naar een digitaal reactieformulier. Gemeentesecretarissen worden geacht om te reageren namens het college. Bij organisaties met een aansluitingsovereenkomst krijgen de bij de VNG geregistreerde contactpersonen een link naar een digitaal reactieformulier. De contactpersonen worden geacht te reageren namens het bestuur van hun organisaties.

Reageren

U kunt tot en met 22 mei 2019 reageren. Alleen de uitgebrachte stemmen tellen mee voor de uitslag van deze ledenraadpleging. Gemeenten die niet reageren worden niet meegeteld als stem
voor of stem tegen het beleidsplan.

Na de stemming en eventuele wijzigingen op basis van de reactieformulieren, verzoeken wij het VNG bestuur het beleidsplan definitief vast te stellen.

Meer informatie