Lamers bepleit integrale aanpak EU klimaatbeleid

Een holistische aanpak van klimaatvraagstukken is noodzakelijk, zegt Cor Lamers, burgemeester van Schiedam, op de EU Green Week. De gezondheid van mensen, natuur, economie en de maatschappij moet de basis zijn voor al het beleid.

Lamers benadrukte in zijn speech tijdens de Green Week het belang van een nieuwe kijk op klimaatvraagstukken. In de Einsteinzaal van de congreslocatie verwees Lamers naar een uitspraak van Albert Einstein, namelijk: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”

MAP

De Green Week stond in het teken van de toekomst van het milieu- en klimaatbeleid. De EU heeft een lange traditie in het opstellen van lange-termijn-doelstellingen voor milieu- en klimaatbeleid in actieplannen (MAP): de zogenaamde milieuactieprogramma’s. Het huidige en zevende MAP loopt in 2020 af.

Aandachtspunten

Lamers gaf de opstellers van het volgende milieuactieprogramma van de EU drie aandachtspunten mee.

  • Beleidsintegratie: het probleem van beleidsintegratie is dat milieudoelstellingen vaak moeten concurreren met economische factoren. In een integrale ‘healthy living’ aanpak zijn de gezondheid van mensen, natuur, economie en de maatschappij de basis voor al het beleid. Met deze integrale aanpak kunnen milieudoelstellingen, economische- en sociale doelstellingen beter met elkaar verbonden worden. De gemeente Utrecht is hier al succesvol mee bezig.
  • Area-based aanpak: Steden en dorpen zijn speerpunten in de samenleving – belangrijke ruimtelijke entiteiten waarin mensen leven, werken en zich verplaatsen. Deze steden zijn bovendien verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de vervuiling die de maatschappij produceert. Om samenhang in het beleid te realiseren, stelt Lamers een territoriale aanpak voor.
  • Multi-level governance: Regio’s en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van tachtig procent van de klimaatmaatregelen. Eerdere en betere betrokkenheid van gemeenten is daardoor belangrijk. Door nauwere coördinatie tussen verschillende overheidslagen kunnen knelpunten in regelgeving eerder gesignaleerd en weggenomen worden.

Meer informatie