Laat streekomroepen niet omvallen

De Tweede Kamer debatteert 16 mei met minister Slob over de streekomroepen. De VNG vraagt opnieuw aandacht voor financiële problemen van enkele streekomroepen die als voorbeeld-pilots dienen.

Zij krijgen nog wel hun wettelijk bepaalde gemeentelijke bekostiging, maar vaak zijn tijdelijke extra middelen weggevallen.

Rijksgeld nodig

Wij roepen de Tweede kamer op om via rijksgelden ten behoeve van pilots in 2019 en 2020 te voorkomen dat instellingen omvallen, voordat in september 2019 het advies van de ROB en RvC beschikbaar is en het rijksbeleid per 2021 is aangepast.

Het zou immers wrang zijn als een aantal voorbeeldstellende streekomroepen al voor die tijd verdwenen of ingekrompen zouden zijn.

Meer informatie