Klimaatwet is nodig voor consistent overheidsbeleid

Gemeenten én inwoners moeten forse investeringen doen om de klimaatdoelen te behalen. Zij moeten daarbij kunnen rekenen op de steun van het rijk. Daarvoor is de Klimaatwet nodig.

De Eerste Kamer behandelde op dinsdag 21 mei het initiatiefwetsvoorstel Klimaat van acht Tweede Kamerleden.  De Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de op 12 december 2015 tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs. Toekomstige regeringen worden door de wet gehouden aan deze doelen en moeten regelmatig berichten over de voortgang.

Uitvoering

De VNG is voorstander van deze wet. Een groot deel van de uitvoering van de doelen uit de Overeenkomst van Parijs en het nog te sluiten klimaatakkoord ligt op het bord van gemeenten, burgers en ondernemers. Woningen gaan van het gas af. Ondernemers doen investeringen om hun productieproces te verduurzamen. Gemeenten zorgen voor de nodige infrastructuur zoals laadpalen voor elektrische auto’s.

Consistente koers

Gemeenten hebben een consistente koers van het Rijk nodig om hun taken waar te kunnen maken. Er is geld nodig voor gemeenten, inwoners en bedrijfsleven. Gemeenten moeten ook wettelijk bevoegdheden krijgen zodat ze in staat zijn om de regietaken uit te kunnen voeren. De Klimaatwet geeft houvast aan deze wensen en eisen.

Stem vóór

De VNG vraagt daarom aan de Eerste Kamerleden om gemeenten, burgers en ondernemers de rugdekking te geven die zij nodig hebben en om voor de Klimaatwet te stemmen op 28 mei.

Meer informatie