Klimaatakkoord: ledenbrief en bijeenkomsten in aanloop ALV

Op de agenda van de Algemene ledenvergadering van de VNG op 5 juni staat onder meer het Klimaatakkoord. Het kabinet heeft op dit moment nog geen besluit genomen over het Klimaatakkoord. Het concept-Klimaatakkoord dat 21 december 2018 is gepresenteerd, is doorgerekend door de planbureaus.

Om te voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgesteleld door de Buitengewone ALV (BALV) van 30 november 2018, wil de VNG op vijf punten aanvullende afspraken. Meer hierover in de op 8 mei verzonden ledenbrief:

Regionale bijeenkomsten

In drie regionale regionale avondbijeenkomsten voor raads- en collegeleden geven we een toelichting op het advies van het VNG-bestuur zoals dat op de ALV aan u wordt voorgelegd. Daarbij gaan we ook in op wat dit betekent voor de voortgang van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.

Data, tijden en locaties

  • donderdag 9 mei, 18.30-20.30 uur, Bestuurscentrum ‘s Hertogenbosch (achter het stadhuis)
  • dinsdag 14 mei, 18.00-20.00 uur, Stadhuis Zwolle (volgeboekt/wachtlijst)
  • Donderdag 16 mei, 18.00-20.00 uur, Stadhuis Utrecht

Aanmelden