Kennisloket aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen

Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Het landelijk Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) ondersteunt gemeenten. Bij dit digitale loket vinden gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland.

Het loket werd 14 maart geopend. 

Kennisloket OVB

Via het digitale, besloten platform krijgen geautoriseerde professionals van gemeenten, SVB en UWV toegang tot:

  • het laatste nieuws over vermogensonderzoek in het buitenland
  • jurisprudentie
  • veelvoorkomende vragen 
  • de handreiking
  • en kunnen professionals online ervaringen uitwisselen en knelpunten in de uitvoering delen met het samenwerkingsverband OVB

Het kennisloket is een initiatief van het recent gestarte samenwerkingsverband OVB. Het Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF) van UWV, de SVB, gemeenten (via het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en het ministerie van SZW maken er deel van uit.

Meer informatie

Op de website van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) vindt u alle informatie over het kennisloket.