Kader voor toetsen van pgb-vaardigheid beschikbaar

Over welke kennis en vaardigheden moet iemand beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)?

Vandaag lanceren de VNG, het ministerie van VWS, ZN en Per Saldo een 10-puntenlijst pgb-vaardigheid waarmee dit getoetst kan worden.

De checklist is opgesteld voor pgb’s in de Wmo, de Jeugdwet, de Zvw en de Wlz. Aan de hand van een lijst van 10 punten kunt u controleren of iemand pgb-vaardig is. Dat geldt voor zowel de budgethouder als voor een vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp.

Doel van de checklist

Het doel van de checklist is om potentiƫle pgb-houders te informeren over welke taken, kennis en vaardigheden er zoal komen kijken bij een pgb. Door hen goed te informeren, zijn zij beter toegerust om een bewuste keuze te maken voor het pgb.

Meer informatie