Juiste randvoorwaarden cruciaal om innovatie te versnellen

Voordat je nieuwe digitale toepassingen uitvoert, moet je nadenken over de randvoorwaarden. Daarmee borgen we het publiek belang en het helpt om innovatie te versnellen. Dat zei Nathan Ducastel, directeur I-samenleving, Lokale Democratie en Veiligheid, vandaag in Parijs tijdens de GovTech Summit.

Hij gaf namens de VNG een toelichting op de huidige stand van zaken bij Nederlandse gemeenten wat betreft digitalisering. Een van de randvoorwaarden waaraan experimenten moeten voldoen, is het gebruik van persoonsgegevens en de reikwijdte van het experiment. Ook is het belangrijk de technologie in te zetten op de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan, zoals duurzaamheid, zorg en veiligheid. En het is van belang duidelijk te zijn over wat je als gemeente gaat doen, waarom je dat doet en wat het de samenleving gaat opleveren.

De VNG helpt gemeenten bij het delen van kennis en ervaring. We denken na over de randvoorwaarden waaronder experimenten kunnen plaatsvinden en praten mee over de uitgangspunten die het Rijk op een rij zet, zoals de strategie rond Artificiƫle Intelligentie.