Jos Wienen houdt de democratische rechtsstaat hoog

Niet geweld, niet het grote geld, niet de grootste schreeuwer bepaalt wie de baas is. Het is de democratische rechtsstaat die de burgers beschermt en misdaad voorkomt en afstraft.

Dat zei Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, op 3 april bij de zitting van het Congres voor lokale en regionale overheden van de Raad van Europa in Straatsburg. Het thema van de zitting  is ‘mayors safeguarding democracy.’

Ondermijning

Tijdens een debat over burgemeesters die onder druk staan bij de uitoefening van hun ambt deelden burgemeesters uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa ervaringen over ondermijning en agressie tegen burgemeesters. Jos Wienen sprak tijdens het debat over zijn ervaringen met ondermijning.

Jos Wienen wordt al zeven maanden zwaar bewaakt nadat hij een doodsbedreiging ontving. Hij woont niet meer in zijn eigen huis en wordt rondgereden in gepantserde voertuigen. ‘En dit in een land waar bewindslieden gewend zijn de fiets te nemen.’

Een kwart van burgemeesters in Nederland is wel eens bedreigd. Een doodsbedreiging is wel een zeldzame ontwikkeling, zei Wienen. Hij kreeg het advies om naar het buitenland te gaan. Dat weigerde hij.

‘Ik wilde niet buigen voor dreigementen. Dat zou misdadigers alleen maar sterken in hun overtuiging dat hun methodes werken.’

Verantwoordelijk

Zouden burgemeesters minder harde maatregelen moeten nemen, of minder ingrijpende bevoegdheden moeten hebben? Dat vindt hij niet. ‘Ik voel me verantwoordelijk voor de recht en openbare orde. En als het erop aankomt, moet je handelen en niet weglopen voor je verantwoordelijkheden. De onderwereld moet begrijpen dat er niet valt te onderhandelen met de overheid en dat zij niet weg zullen komen met bedreigingen, intimidatie of geweld.’

Congres van Lokale en Regionale Overheden

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden is het forum voor de lokale en regionale bestuurders uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. De missie van het Congres is het bevorderen van de lokale en regionale democratie. Het Congres is, in zijn huidige vorm, opgericht op 14 januari 1994 en telt 324 leden en 324 plaatsvervangende leden die gezamenlijk meer dan 200.000 decentrale overheden vertegenwoordigen.

Meer informatie