Invoering abonnementstarief Wmo: bericht aan zorgaanbieders

De invoering van het abonnementstarief Wmo heeft ook gevolgen voor zorgaanbieders. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft hierover een bericht gepubliceerd. Gemeenten kunnen dit gebruiken in hun contact met aanbieders over de implementatie van het abonnementstarief.

Aanbieders kunnen in het bericht Invoering abonnementstarief Wmo: consequenties voor zorgaanbieders lezen:

  • over de versnelde afwikkeling oude jaren en afwikkeling zorgjaar 2019
  • over de vier weken versus maandsystematiek en eventueel gevolg voor het declaratieverkeer
  • dat gemeenten in de komende maanden bestanden van het CAK ontvangen, waarin de bij het CAK geregistreerde klanten met doorgegeven voorzieningen en eventuele restant kostprijzen staan 
  • dat gemeenten deze bestanden moeten controleren en de restant kostprijzen moeten invoeren in het gemeentelijke systeem ten behoeve van de initiële aanlevering aan het CAK 

In aanvulling hierop: het is ook van belang dat gemeenten nagaan of er aanbieders zijn die nu nog niet zijn aangehaakt op het iWmo berichtenverkeer per 2020 met ook de gemeente. Het kan gaan om aanbieders die nu ondersteuning leveren als algemene voorziening en waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd en waarvan in de komende maanden wordt bepaald of deze per 2020 onder het abonnementstarief komt te vallen (denk hierbij vooral aan HbH en Begeleiding). Een van de criteria hiervoor is dat er sprake moet zijn van een duurzame hulpverleningsrelatie.

Meer informatie