Internet-uitvraag verfijnt Principes digitale samenleving

De VNG en de gemeentelijke werkgroep Principes voor de digitale samenleving hebben Principes opgesteld die gemeenten richting geven voor de omgang met digitalisering van de openbare ruimte. Komt u ook naar een van de regiobijeenkomsten hierover?

Via een internet-uitvraag heeft de VNG input opgehaald bij gemeenten, marktpartijen, kennisinstellingen en medeoverheden. In de enquête zijn een aantal stellingen voorgelegd die zijn verzameld op basis van soortgelijke initiatieven, zoals de Principes voor de digitale stad van de gemeenten Eindhoven en Amsterdam.  

De resultaten van de internet-uitvraag zijn besproken met de werkgroep en verwerkt in de Principes voor de digitale samenleving. Maar liefst 222 respondenten hebben geantwoord, waarvan 145 reacties afkomstig zijn vanuit gemeenten. Daarnaast reageerden 30 bedrijven, een aantal kennisinstanties en medeoverheden. Gemiddeld was zo’n 85% van de respondenten het met de stellingen eens.

Waardevol genuanceerd commentaar

Vaak kwam naar voren dat de handhavende, beschermende rol van de overheid of gemeenten veel sterker moest worden benadrukt. Bijvoorbeeld door transparantie over dataverzameling en -gebruik. Tegelijkertijd hebben marktpartijen met name zorgen geuit over teveel nadruk op publieke waarde, terwijl commerciële waarde ook belangrijk is voor economische ontwikkeling van gemeenten en regio. De Principes zetten daarom transparantie steviger neer, maar wel zo dat marktpartijen kunnen en willen blijven meedoen.

Ook werd benadrukt dat inspraak en invloed vanuit inwoners te weinig aandacht krijgt. Anderzijds wordt ook getwijfeld aan de uitvoerbaarheid van het betrekken van diverse groepen. Buiten kijf staat dat betrokkenheid van inwoners in de digitale samenleving onmisbaar is. Hóe gemeenten dit kunnen inrichten en alle belangen op een goede manier kunnen afwegen, is afhankelijk van de situatie waarover gemeenten ervaringen moeten uitwisselen.

Regiobijeenkomsten

De Principes worden dit najaar in aanloop naar de Buitengewone ALV in november op regiobijeenkomsten besproken met gemeentebestuurders. Op de BALV stemmen gemeenten over deze Principes voor dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte. U kunt zich nog aanmelden voor de volgende data en locaties:

Datum: vrijdag 13 september
Tijd: 14:00 – 17:00
Locatie: Den Haag

Datum: donderdag 10 oktober
Tijd: 14:00-17:00
Locatie: Leeuwarden