Intentieverklaring professionalisering van de gemeentejurist

Gemeenten van de G40 hebben een intentieverklaring opgesteld om te werken aan de professionalisering van de gemeentejurist.

De samenleving verandert. Het gemeentelijk takenpakket breidt zich uit en wordt steeds complexer. Voor de bestuurskracht van gemeenten is van belang dat er goed opgeleide en toekomstgerichte gemeentejuristen bij gemeenten werkzaam zijn.

Daarom hebben de VNG en de VJK  (Vereniging Juridische Kwaliteitszorg) de intentieverklaring medeondertekend. Het doel van de intentieverklaring is het in gang zetten van ontwikkelingen, die een bijdrage leveren aan de positionering en kwaliteitsimpuls van gemeentejuristen.

Intentieverklaring op hoofdlijnen

  • Herijking en doorontwikkeling van het opleidingsaanbod voor gemeentejuristen, zowel een beroepsopleiding als permanente educatie;
  • Verbetering samenwerking met hogescholen en universiteiten om de aantrekkelijkheid van gemeenten als werkgever voor juristen te promoten;
  • Verbetering positionering en verbinding van gemeentejuristen, onder meer door in samenspraak met de VJK de mogelijkheden voor het inrichten van een beroepsvereniging voor gemeentejuristen te onderzoeken.

Uitvoering

Onder de vlag van de G40 is een juridische werkgroep ingesteld die komende tijd uitvoering gaat geven aan deze intenties. Deelnemers aan deze werkgroep zijn (juristen van) de initiatiefgemeenten Haarlem, Zaanstad, Delft, Tilburg, Enschede, Assen, Apeldoorn en Gouda, de VNG en de VJK.

Meer informatie