Informatieavonden Ontwerp Nationale Omgevinsvisie (NOVI)

Op 20 juni heeft minister Kajsa Ollongren van BZK de ontwerp-NOVI gelanceerd. Deze wordt, samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER), van 20 augustus tot en met 30 september ter inzage gelegd. In deze periode vindt in elke provincie een openbare informatiebijeenkomst plaats.

De ontwerp-NOVI en planMER liggen ter inzage bij de provinciehuizen, het ministerie van BZK en zijn digitaal in te zien op www.platformparticipatie.nl/NOVI.

Visie van het Rijk

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. We staan voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid, woningbouw en kringlooplandbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren.

Data informatiebijeenkomsten 

In iedere provincie is er een informatiebijeenkomst, die plaatsvindt van 19:00 tot 21:00 uur. De bijeenkomsten staan ook opgenomen in onze agenda.

Limburg, Maastricht – maandag 26 augustus
Noord-Brabant, EVE Tilburg – dinsdag 27 augustus
Gelderland, Arnhem, provinciehuis – donderdag 29 augustus
Friesland, Leeuwarden, provinciehuis – maandag 2 september
Groningen, Groningen, provinciehuis – dinsdag 3 september
Overijssel, Zwolle, provinciehuis – woensdag 4 september
Drenthe, Assen, provinciehuis – donderdag 5 september
Flevoland, Lelystad, provinciehuis – maandag 9 september
Zuid-Holland, Den Haag, provinciehuis – dinsdag 10 september
Noord-Holland, Haarlem, provinciehuis – woensdag 11 september
Utrecht, Utrecht, provinciehuis – donderdag 12 september
Zeeland, Bibliotheek Middelburg – maandag 16 september

Meer informatie: