In Memoriam burgemeester Pieter Smit

Met grote verslagenheid en ontzetting vernamen bestuur en directie van VNG het nieuws van het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit van gemeente Oldambt.

Binnen onze vereniging konden wij altijd op burgemeester Smit rekenen: op zijn joviale en warme aanwezigheid en op zijn enorm grote inhoudelijke kennis over veiligheidsvraagstukken en alle andere burgemeestersaangelegenheden. Als burgemeester was hij een bevlogen lid van onze Commissie Bestuur en Veiligheid. Hij zette zich daar met name in voor de veiligheidsvraagstukken, met een groot sociaal hart bij bijvoorbeeld het tegengaan van ongelijkheid, discriminatie, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Groninger Gemeenten maakte hij zich zeer verdienstelijk op het gebied van de belangenbehartiging en kennisgeving voor de Groninger Gemeenten. De belangen van zijn gemeente en zijn provincie behartigde hij hartstochtelijk, humorvol. Hij deed dat op de manier volgens zijn eigen letterlijke uitspraken: ‘Zacht op de relatie, soms hard op de inhoud’ en door ‘mee te bewegen wanneer het moet’. Hij bereikte er veel mee.

‘Pieter bellen’ betekende altijd ‘antwoord krijgen’. Dat gold voor de inwoners van zijn gemeente Oldambt waar hij zo trots op was. En dat gold voor iedereen die met Pieter samenwerkte en op hem een beroep deed. En zo gold dat ook voor de VNG. VNG verliest een kundig bestuurder, een warm mens.

We gaan Pieter missen. Zijn warmte, zijn kunde. Veel te vroeg eindigde zijn leven. Het bestuur en de directie wensen de vrouw, kinderen en andere naasten van Pieter heel veel sterkte bij het verwerken van het verdriet van dit verlies.
Namens Jantine Kriens, Algemeen directeur VNG en Jan van Zanen, Voorzitter VNG