Hoge Raad: derde-belanghebbende heeft toegang tot procedure

De Hoge Raad heeft in een arrest een probleem opgelost  in de rechtsbescherming dat al langer speelde: het is mogelijk een derde-belanghebbende toegang te geven tot de procedure van een andere belanghebbende.

De WOZ-waarde kan sinds een aantal jaar omhoog en omlaag. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt bij het bepalen van maximale sociale huur.  Dat betekent dat er tegengestelde belangen kunnen ontstaan. De huurder wil de WOZ-waarde op een lager bedrag, de verhuurder op een hoger bedrag.

In de wet staat echter niet wat er moet gebeuren als de een bezwaar maakt en de ander niet. De persoon die geen bezwaar maakt, kan volgens de wet niet meedoen in de procedure van de persoon die wel bezwaar heeft gemaakt. De Hoge Raad maakt dat nu wel mogelijk.

Ook gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen volgens dit arrest nu derde-belanghebbenden toelaten tot de procedure van een andere belanghebbende.

Meer informatie

Meer informatie volgt binnenkort in de Juridische Databank van de VNG en via WOZDatacenter.nl.