Hoe staat het met het traject 'Wmo 2015 in uitvoering'?

Binnen ‘Wmo 2015 in uitvoering’, het gezamenlijk ontwikkeltraject van VWS, VNG en NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein) lopen twee paralleltrajecten: vernieuwing van het beleid voor hulp bij het huishouden en het doorzetten van de brede vernieuwing. Hoe staat het hiermee?

November 2016 verscheen het rapport ‘Wmo 2015 in uitvoering: passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’. Afgelopen voorjaar is tijdens drie bijeenkomsten de rapportage toegelicht. (Kijk verder op de themapagina ‘Wmo 2015’ in ontwikkeling via de link onderaan dit bericht.)

Veelgestelde vragen en onderzoeken

Tijdens traject I kwamen een aantal vragen over de uitvoering van de Wmo 2015 veelvuldig naar boven, waaronder de vraag wat per uitvoeringsvariant aan onderbouwing nodig is voor de beleidsregels hulp bij het huishouden. Daarom is op ‘Wmo 2015 in ontwikkeling’ ook een document te vinden met het antwoord op deze veelgestelde vragen en een overzicht van publiek beschikbare onderzoeken naar objectieve onderbouwingen.

Advies en contact

De afgelopen periode heeft KPMG mede als verbindingsofficier ondersteund bij laatste vragen rondom de inrichting van beleid voor hulp bij het huishouden. Zij kunnen advies geven of u in contact brengen met andere partijen die u verder kunnen helpen. Wanneer u de komende maanden nog vragen heeft, ook Wmo breed, dan kunt u KPMG benaderen via vanKlink-deGoeij.Moniek@kpmg.nl.

Traject II

Op dit moment is het tweede traject in volle gang, de focus ligt op drie thema’s:

 1. (langer) zelfstandig thuis wonen. 
 2. eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid vergroten
 3. nieuwe vormen van ondersteuning

Initiatieven/voorbeelden

Gemeenten, regionale cliëntorganisaties en regionaal opererende zorgaanbieders brengen we samen om interessante initiatieven/voorbeelden te analyseren. Zodoende kan van elkaar worden geleerd en kansen om vernieuwing te stimuleren worden besproken.

Interessante initiatieven/voorbeelden binnen de drie thema’s zijn:

 1. (Langer) zelfstandig thuis wonen:
  – Het programma ‘Wonen met Gemak’ in de gemeente Breda
  – Het programma ‘Langer Thuis’ in de gemeente Rotterdam
   
 2. Eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid vergroten:
  – Gehele proces van interactie met de cliënt in de gemeente Utrecht (o.a. informatievoorziening, cliëntpanels)
  – Gebruik van persona’s (doelgroepen met dezelfde behoeften) in de gemeente Rotterdam
   
 3. Nieuwe vormen van ondersteuning:
  – Inrichting van algemene voorziening in de gemeente Tilburg en Arnhem
  – Samenwerkingscoöperatie ‘STAND-BY!’ in de gemeente Heerlen

De opbrengsten van de bijeenkomsten zullen landelijk worden gedeeld.

Meer informatie

‘Wmo in uitvoering’ werkt samen met gemeenten, cliëntorganisaties ANBO en Ieder(In), en de koepelorganisaties van de zorgaanbieders, ActiZ en BTN. Kijk voor meer informatie en de resultaten op: