Help jongeren van school naar werk: doe de Participatiescan

Te veel jongeren die van het speciaal- en praktijkonderwijs of het laagste mbo-niveau komen zijn uit beeld van school en niet bekend bij de gemeente. Zij lopen meer risico op werkloosheid en andere tegenslag. De speciaal ontwikkelde Participatiescan helpt gemeenten met een sluitende aanpak.

Het gaat om jongeren die het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of een mbo-entreeopleiding volg(d)en. Zij lopen een groter risico op werkloosheid en kunnen niet terugvallen op de Wajong of beschut werk. In het belang van deze jongeren kan de regionale samenwerking en aanpak beter, daarom is deze Participatiescan gemaakt.

Wat kunt u met Participatiescan?

De Participatiescan is een kennis- en actietool om te zorgen voor een goede, sluitende aanpak. Voor gemeenten belangrijk, omdat je daarmee kunt voorkomen dat jongeren in de Participatiewet terechtkomen.

  • De vernieuwde online Participatiescan biedt alle tools op één plek. Alle partijen kunnen met de scan werken aan een onderbouwde aanpak en inzicht krijgen in succesfactoren en cijfers uit hun regio.
  • De scan is voor alle organisaties die de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren samen willen versterken, zoals scholen, jeugdzorginstellingen, gemeenten en RMC’s (meldpunt voor voortijdige schoolverlaters).
  • De scan ondersteunt werkgevers bij het voldoen aan de Banenafspraak.

Meer informatie

De Participatiescan is een initiatief van VNG, UWV, Ingrado, Lecso, MBO Raad, VO-raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, SBB, MEE NL, VOBC en Divosa, ondersteund door Ecorys en het NJi en met subsidie van het ministerie van SZW.