Handreiking toepasbare regels is beschikbaar

VNG heeft een handreiking voor het maken van toepasbare regels opgesteld.

U vindt deze hier. De handreiking beschrijft waar toepasbare regels voor dienen, waar ze uit bestaan, hoe ze samenhangen met de regels in het omgevingsplan en volgens welk stappenplan ze kunnen worden opgesteld. 

Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels voor zowel de initiatiefnemer als voor software. In het Omgevingsloket worden toepasbare regels gebruikt voor de vergunningcheck, het aanvraagformulier en ‘maatregelen op maat’. Bij de vergunningcheck zorgen toepasbare regels ervoor dat de initiatiefnemer aan de hand van vragen tot een conclusie komt of hij bijvoorbeeld wel of geen vergunning nodig heeft. Bij het aanvraagformulier zorgen toepasbare regels ervoor dat hij een aanvraagformulier op maat krijgt en een volledige aanvraag kan indienen. Bij ‘maatregelen op maat’ zorgen toepasbare regels ervoor dat de initiatiefnemer alleen die maatregelen te zien krijgt die voor zijn initiatief van belang zijn. 

Vragen of opmerkingen
VNG is erg benieuwd naar uw reactie op de handreiking. Heeft u vragen of opmerkingen bij de handreiking? Plaats deze dan bij het nieuwsbericht over deze handreiking op forum.vng.nl.

Heeft u nog geen toegang tot het VNG Forum of de groep ‘Toepasbare regels Omgevingswet?’ Stuur dan een verzoek naar forum.helpdesk@vng.nl