Handreiking processen-verbaal verkiezingsuitslagen online

Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 ondervond een aantal gemeenten praktische problemen bij de publicatie van de processen-verbaal. Daarom heeft de VNG een handreiking opgesteld in de vorm van een document met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. 

Sinds 1 januari 2019 gelden voor gemeenten nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van het publiceren van verkiezingsuitslagen. Het gaat daarbij met name om de publicatie van de processen-verbaal van de stembureaus (N10) en de opgave van de burgemeester met de stemtotalen van de gemeente (N11). Gemeenten moeten deze documenten na de verkiezingen zo spoedig mogelijk scannen en op hun website plaatsen. Daarnaast doet een aantal gemeenten mee aan het experiment centrale stemopneming. Die gemeenten dienen proces-verbaal model II te publiceren.

Machine leesbaar

De minister van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten daarnaast verzocht om deze bestanden ook zodanig te publiceren dat zij ‘machine leesbaar’ zijn.

Handreiking

De publicatie van de processen-verbaal levert een bijdrage aan het vergroten van de transparantie in het verkiezingsproces en aan een betere controleerbaarheid van de verkiezingsuitslagen. Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 ondervond een aantal gemeenten praktische problemen bij de publicatie. Daarom heeft de VNG een handreiking opgesteld in de vorm van een document met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden

Verkiezingen Europees Parlement

De eerstvolgende verkiezingen zijn die van de leden van het Europees Parlement op 23 mei a.s. De Europese Kiesakte bepaalt dat er in dit geval pas uitslagen bekend mogen worden gemaakt nadat in de laatste EU-lidstaat de stembussen gesloten zijn. Dat is het geval op zondagavond 26 mei om 23.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze nieuwsberichten: