Handreiking invullen Financieel Dialoogmodel beschikbaar

De VNG heeft een handreiking opgesteld om helderheid te geven bij het invullen van het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet. Het model biedt houvast voor het bepalen van organi­satorische onderwerpen en de mogelijke impact van de invoering op de gemeentelijke begroting.

Ook geeft het richting aan de dialoog binnen de gemeente hierover.

Inhoudelijke toelichting

De handreiking geeft een inhoudelijke toelichting  bij de onderdelen ‘Vragenlijst‘ en ‘Aannames’ in het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet, versie 2019 (release 1.1). Bij elke vraag uit het Financieel Dialoogmodel worden in deze handreiking drie typen toelichting gegeven:

  1. een algemene toelichting over wat er met de vraag bedoeld wordt, en waar u aan zou moeten denken;
  2. een aanvullende visie van de VNG op het onderwerp, bijvoorbeeld “wij verwachten …”;
  3. wat doen deze gegevens in het model? (wat is het resultaat van een keuze).

Waar nodig wordt ook ingegaan op de aannames.

Proces

Het invullen van het model is de laatste stap bij het gebruik van het Financieel Dialoogmodel. Vóór het daadwerkelijke invullen van het model zit namelijk het proces om tot de antwoorden te komen: de zoektocht en de discussie.

Wij vragen gebruikers van het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet om het ingevulde model terug te sturen. De ingevulde modellen worden, uiteraard volledig geanonimiseerd, geanalyseerd om een totaalbeeld van de invoeringskosten bij gemeenten te krijgen. Dit totaalbeeld vormt input voor gemeenten als vergelijking en is te gebruiken voor mogelijke discussies van financiële aard. Zo helpen gemeenten elkaar om steeds betere inschattingen te kunnen maken.

Meer informatie