Handreiking integriteit decentrale politieke partijen

De Handreiking Integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen is geactualiseerd. De handreiking gaat in op het wervingsproces van kandidaten voor de volksvertegenwoordiging en faciliteert het gesprek over kwetsbaarheden en beheersmaatregelen.

Er worden daarvoor negen praktische instrumenten aangereikt: vuistregels integriteit, zelfassessment om volksvertegenwoordiger te worden, vragenlijst integriteit, antecedentenonderzoek, herkennen van mogelijke ondermijning, leidraad integriteit selectiegesprek, bewilligingsverklaring, integriteitsagenda en de zogenaamde dilemmakaarten.

Meer informatie