Handboek FLO-overgangsrecht geactualiseerd

Het handboek FLO-overgangsrecht is geactualiseerd en herschreven. In dit naslagwerk zijn alle elementen van het FLO-overgangsrecht uitgebreid beschreven. Zowel formele regels als de praktijk komen aan bod. Hierbij is ruime aandacht voor onder meer de fiscale aspecten van het FLO-overgangsrecht.

In de loop van 2019 verschijnt ook een (nieuw) handboek FLO-overgangsrecht voor de Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie (ook wel genoemd: FLO-2018). In de tussentijd worden aan werkgevers handreikingen gegeven.

De afgelopen jaren zijn er diverse fiscale en andere wetswijzigingen geweest die ertoe leidden dat de in 2005 gemaakte afspraken niet langer konden worden toegepast of veel duurder zouden worden. Dit heeft geleid tot gesprekken over herziening van het FLO-overgangsrecht. Op 29 oktober 2016 (datum Principeakkoord) hebben sociale partners afspraken gemaakt over een herziening van het FLO-overgangsrecht voor Brandweermedewerkers.

Handboek FLO-overgangsrecht 2006

Het handboek is van toepassing op al het brandweerpersoneel dat op 29 oktober 2016 inactief was (deze regeling blijft van kracht tot 1 november 2023). Deze groep wordt (voor het gemak) aangeduid met FLO-overgangsrecht 2006. Dit FLO-overgangsrecht 2006 is van toepassing op een steeds beperkter wordende (inactieve) doelgroep.

Meer informatie