Gezamenlijke aanbesteding voor printdiensten: GT Print

De VNG vraagt uw aandacht voor de gezamenlijke aanbesteding voor printdiensten, GT Print. Deze aanbesteding zorgt ervoor dat gemeenten een gedegen contractuele basis voor printen, kopiëren, scannen en faxen voor hun organisatie krijgen.   

Dit betekent dat de oplossing die de markt biedt toekomstbestendig moet zijn. De aanbesteding streeft naar goede dienstverlening voor marktconforme tarieven, waarbij de geboden print-oplossing met haar tijd meegaat. De print-oplossing voldoet altijd aan de gangbare standaarden. Zoals bij voorgaande GT-projecten geldt ook hier dat hoe groter het aantal deelnemers is, des te groter de kans op kostenvoordeel. VNG Realisatie voert de aanbesteding uit.

Inschrijving

De inschrijving voor GT Print is geopend. Door in te schrijven sluit uw gemeente zich aan bij GT Print. Bij de inschrijving hoort ook een inventarisatie van de huidige situatie. De inschrijving is compleet als het aanmeldformulier en de inventarisatie volledig en rechtsgeldig ondertekend zijn ontvangen. De inschrijfprocedure is te vinden op : 

Meer informatie