Gezamenlijk over tot Global Goals implementatie

‘Het is van cruciaal belang dat we blijvend de brug slaan tussen VN-agenda’s en de lokale werkelijkheid en praktijk. Gemeenten en hun inwoners werken al heel hard aan het verwezenlijken van de Global Goals agenda’.

Dit en meer deelde Jan van Zanen (VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht) tijdens een high-level Global Goals event in Sevilla op 27 februari. Vertegenwoordigers van de VN, nationale overheden en gemeenten spraken over hoe over te gaan tot concrete acties, op lokaal en mondiaal niveau.

 

VNG voorzitter Jan van Zanen

Sevilla-commitment

In Sevilla werd een verklaring ondertekend, waarin opgeroepen wordt tot het creëren van een “local-global movement for localizing the SDGs”. Dit zal centraal staan in de maanden voorafgaand aan de High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development in juli in New York. In september vindt er een opnieuw een high-level bijeenkomst plaats in New York, met alle regeringsleiders. United Cities and Local Governments (UCLG), de wereldkoepel van lokale en regionale overheden, maakt zich hard voor goede zichtbaarheid en vertegenwoordiging van lokale overheden bij dit event.

Ruimte voor uitwisseling van best practices

De aanwezige burgemeesters riepen in Sevilla allen op tot het faciliteren van ruimte voor uitwisseling over concrete best practices met betrekking tot de implementatie van de Global Goals op lokaal niveau. Burgemeester Carlos Martínez Mínguez van Soria (Spanje): “Bewoners willen vooral dat de Global Goals bijdragen aan concrete oplossingen voor alledaagse problemen”.

Meer informatie