Gevolgen uitspraak RvS voor schaarse vergunningen

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed 2 november 2016 uitspraak in een zaak over een speelautomatenhal. De  uitspraak heeft gevolgen voor vergunningverlening door gemeenten bij z.g. schaarse vergunningen. In een ledenbrief geven we hierover meer uitleg.

We adviseren gemeenten om er rekening mee te houden dat sommige vergunningen niet langer voor onbepaalde tijd kunnen worden verstrekt, en om waar nodig na te gaan of de verdeling van schaarse vergunningen voldoende transparant is.

Bijeenkomsten

De VNG is van plan expertbijeenkomsten te houden om de te nemen acties te bespreken en uit te werken. Vooral het feit dat sommige vergunningen, die nu voor onbepaalde tijd zijn verstrekt op termijn moeten worden herzien, zal een gevoelig dossier kunnen blijken.

Samenvatting uitspraak

De uitspraak bepaalt dat:

  • een gemeentelijke verordening niet kan worden gebruikt om de regels zo toe te snijden op een concrete situatie dat het er feitelijk op neer komt dat er maar één van tevoren beoogde ondernemer voor vergunning in aanmerking komt
  • bij verordening mededingingsruimte wel kan worden beperkt maar niet worden uitgesloten
  • vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van aanvragen mogelijk is, de uitspraak sluit geen manieren van verdeling uit.
  • daar waar sprake is van een beperkt aantal vergunningen, waarbij het aantal gegadigden het aantal vergunningen overtreft (de schaarse vergunningen), vergunningen voor onbepaalde tijd in beginsel niet zijn toegestaan
  • bij schaarse vergunningen openbaarheid en transparantie verplicht is zodat alle potentiële gegadigden een eerlijke kans hebben mee te dingen naar de vergunning

Meer informatie