Gemeenten steunen de vrachtwagenheffing

Gemeenten zijn voorstander van duurzaam vrachttransport met minimale schade aan milieu en leefomgeving. Invoering van de vrachtwagenheffing kan hieraan een bijdrage leveren. Zeker als de sector de inkomsten uit de heffing aanwenden voor verdergaande verduurzaming.

Dat schrijft de VNG in een brief aan de woordvoerders Mobiliteit in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vergadert op 6 maart over dit onderwerp.

Veiligheid

Verkeersveiligheid en leefbaarheid staat hoog op de agenda bij gemeenten. Zij willen een veilige invoering van de vrachtwagenheffing. We willen uitwijkgedrag naar het onderliggende wegennet voorkomen. Dat zal namelijk gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid op lokale en regionale wegen en de leefbaarheid in gemeenten. Het SWOV schat in dat er sprake zal zijn van een stijging van het aantal verkeersdoden. Aangezien het daadwerkelijk uitwijkgedrag pas kan worden bepaald na de invoering van de vrachtwagenheffing, zullen de effecten goed gemonitord moeten worden in de praktijk.

Monitoring

Wij pleiten daarom voor een goede monitoring van de effecten van de vrachtwagenheffing op het onderliggend wegennet. Met gebruik van de resultaten van de monitoring moet het mogelijk zijn om lokale wegen flexibel aan het wegennet waar de vrachtwagenheffing geldt tussentijds te wijzigen of toe te voegen.

De VNG hoopt dat de Kamer zich hard wil maken voor een goede monitoring en flexibiliteit. De mogelijkheid van het tussentijdse aanpassen en toevoegen van lokale wegen.

Meer informatie