Gemeenten staan achter uitbreiding statiegeld

Gemeenten staan achter een eventuele uitbreiding van het statiegeldsysteem: kunststof drankflesjes én blikjes vormen immers een groot deel van het zwerfafval. We vragen om de wettelijke basis voor statiegeld te verbreden naar deze en andere materiaalstromen.

De VNG geeft dit aandachtspunt mee aan de Tweede Kamer, die op 11 april een algemeen overleg heeft over circulaire economie. 

In onderstaande mailing aan de Tweede Kamer gaan we ook in op:

  • de Evaluatie van het Programma Van Afval naar Grondstof (VANG)
  • het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 – 2023 en de behoefte aan een landelijke campagne

Meer informatie