Gemeenten gezocht voor evaluatie kader pgb-vaardigheid 

Met het kader pgb-vaardigheid kunt u – samen met een kandidaat-budgethouder – nalopen welke taken, kennis en vaardigheden er zoal komen kijken bij een pgb. De VNG en het ministerie van VWS zoeken gemeenten die deel willen nemen aan een pilot om het kader te evalueren.

Het kader pgb-vaardigheid werd in augustus gelanceerd door de VNG, het ministerie van VWS, ZN en Per Saldo (zie onderaan dit bericht). Het omvat een checklist met 10 criteria en een bijbehorende ‘leidraad toetsing’ 

Wat biedt het kader pgb-vaardigheid?

Concreet biedt het kader:

  • Uniforme handvatten voor keukentafel- of bewuste-keuzegesprekken: de leidraad helpt bij een onderbouwd oordeel waarom iemand wel of niet pgb-vaardig is.
  • Bij afwijzing kan een pgb-aanvrager een bezwaarprocedure starten en eventueel vervolgens in beroep gaan bij de rechtbank. Een besluit van de gemeente om geen pgb toe te kennen,
  • wordt bij gebruik van de leidraad toetsing zorgvuldig onderbouwd: hierdoor houdt een dergelijk besluit waarschijnlijk beter stand bij de rechtbank.
  • Vereenvoudiging van de overstap van de ene naar de andere gemeente/verstrekker. Als een verstrekker een budgethouder volgens de leidraad heeft getoetst op pgb-vaardigheid kan deze informatie bij overstap door een andere verstrekker worden gebruikt.

Wat houdt deelname aan de pilot in?

Deelname aan de pilot betekent dat u als gemeente het kader opneemt in uw pgb-toekenningsproces, het ministerie van VWS ondersteunt u bij de implementatie. Tijdens de pilot wordt een onderzoek  uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Wat is de planning?

De deelnemers aan de pilot starten begin 2020 met implementatie van het kader. Medio 2020 wordt het evaluatieonderzoek uitgevoerd, (uiterlijk) eind 2020 zullen het evaluatieonderzoek en de pilot worden afgerond.

Contact

Aan de hand van de pilot kunnen we het pgb-toekenningsproces optimaliseren. Lijkt het u interessant om hieraan bij te dragen als voorloper in het gebruik van het kader pgb-vaardigheid? Of heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neem dat contact op met de VNG via Elise Luijcx: elise.luijcx@vng.nl.

Meer informatie