Gemeenten en OM koppelen zorginformatiesystemen 

Vandaag nemen Openbaar Ministerie en gemeenten een automatische koppeling in gebruik die de gegevensuitwisseling bij de uitvoering van de wet BOPZ versnelt én veiliger maakt. Een belangrijke stap in de voorbereiding van de informatievoorziening rond de Wet verplichte GGZ (Wvggz) per 1 januari 2020.

De gemeente kan een afgifte van een gedwongen opname op basis van de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) voortaan met één druk op de knop overzetten van BOPZ-online naar OMZIS, het zorginformatiesysteem van het OM. Dat is mogelijk dankzij de automatische koppeling.

Minder handmatig werk

‘Dat betekent minder handmatig werk’, vertelt Annette van Amesfoort, ICT manager van het programma Verplichte Zorg bij het OM. ‘Voorheen stuurde een gemeente iedere ochtend een mail naar het betreffend parket, waarin stond dat er informatie beschikbaar was in BOPZ-online. De administratief medewerker haalde de beschikbare informatie daar vervolgens op en voerde de gegevens in OMZIS in.’ 

Automatische koppeling is veiliger

Naast een verbetering in het werkproces en de vermindering in werklast is de automatische koppeling bovendien veiliger. ‘De gegevens komen nu gestructureerd bij OMZIS binnen. Gemeenten hoeven niet langer te faxen’, vertelt Bernd Wondergem, projectleider Informatievoorziening bij de VNG.

Belangrijke stap

VNG en OM hebben de afgelopen periode intensief met elkaar en leverancier Khonraad samengewerkt om de automatische koppeling tussen BOPZ-online en OMZIS te realiseren. ‘Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet ter voorbereiding op de automatische verwerking van gegevens in de keten ter ondersteuning van de uitvoering van de Wvggz’, zegt Van Amesfoort. 

Veranderende rol gemeente

De Wvggz vervangt samen met de Wet zorg & dwang vanaf 1 januari 2020 de huidige wet BOPZ. In de Wvggz krijgt het OM de rol toebedeeld van ‘procesregisseur’ en ‘centrale verzoeker’ in het aanvraagproces rond de verplichte zorg. Anders dan onder de BOPZ, heeft de gemeente bij de Wvggz ook een actieve rol bij de niet-acute variant van verplichte zorg.

Gegevensuitwisseling wordt geïntensiveerd

De gemeente kan straks via het OM een zorgmachtiging aanvragen voor iemand die gedwongen zorg nodig heeft. Om tijdig voorbereid te zijn op deze nieuwe taken moeten OM en gemeenten onder meer hun werkprocessen aanpassen. Daarbovenop wordt de gegevensuitwisseling in de keten (gemeenten, OM, GGZ, Politie, etc.) geïntensiveerd.

Bernd Wondergem: ‘Dankzij de oplevering van de automatische koppeling hebben we daarvoor de weg al geëffend, waardoor we ons nu volledig kunnen concentreren op de ICT-ondersteuning die daarvoor nodig is.’