Gemeentelijke achtervangpositie bij het WSW

Vrijdag publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een rapport over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Gemeenten staan samen met het Rijk elk voor 50% borg in de achtervang bij het WSW. Uit het rapport blijkt dat de kans toeneemt dat deze achtervang wordt aangesproken.

Het afgelopen jaar is het WSW eerder aangesproken om bij te dragen aan de oplossing van financiële problemen van woningcorporaties. Dit heeft gevolgen voor de risico’s die gemeenten lopen door hun borgstelling.

Toelichting

Hoe het komt dat het risico is verhoogd, wat de gevolgen en de vervolgacties zijn, leest u in onze toelichting onder aan dit bericht.

Meer informatie