Geactualiseerd Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2012 is geactualiseerd. De paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe, uitgebreidere paragraaf ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’.

In de nieuwe paragraaf vindt u alle aspecten die kunnen bijdragen aan milieuvriendelijk en sociaal inkopen en aanbesteden. De overige teksten zijn in lijn gebracht met gewijzigde weten regelgeving en jurisprudentie.

Sociale, ecologische en economische aspecten

Door bij uw inkopen en aanbestedingen sociale, ecologische en economische aspecten zoveel mogelijk mee te nemen, draagt u bij aan een beter klimaat en een inclusieve samenleving, naast andere maatschappelijke doelen zoals genoemd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Meer informatie