Ga aan de slag met Samen Spelen: kennis, tips, ervaringen

Hoe zorg je dat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen? Meer concreet: hoe maak je een speelplaats toegankelijk voor iedereen? De inspiratiebundel ‘Aan de slag met samen spelen’ biedt kennis, tips en handvaten om een goed en inclusief samenspeelbeleid neer te zetten en uit te voeren.

Dit samen met (ervarings)deskundigen, als onderdeel van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) in uw gemeente. De bundel biedt alle ingrediënten om samen spelen in uw gemeente op poten te zetten. Ingrediënten die door de Speeltuinbende en gemeenten zijn verzameld en ingevuld.

Meer informatie

‘Aan de slag met  samen spelen’ is een publicatie van de Speetuinbende en het VNG-project Iedereen doet mee! Hieronder de inspiratbundel als PDF en als Word-bestand.