Financieel Dialoogmodel versie 2019 beschikbaar

De Omgevingswet gaat op veel plekken in de organisatie invloed hebben. Het Financieel Dialoogmodel biedt inzicht in de mogelijke kosten van de invoering van de Omgevingswet en laat ook zien op welke plekken in de gemeentelijke organisatie de Omgevingswet invloed zal hebben.

Het model creëert daarmee bewustwording. Het model is een dialoogmodel. Dat wil zeggen dat het wordt ingevuld door een dialoog met de verschillende betrokkenen binnen en buiten de gemeente te voeren.

Wat is er veranderd?

In 2019 is het model doorontwikkeld op basis van de feedback van gemeenten die met het model gewerkt hebben. In de nieuwe versie kunnen de aannames achter de berekeningen worden aangepast op de eigen werkelijkheid. Daarnaast is er een onderscheid tussen de bruto en netto invoeringskosten. “Bruto” zijn de totale kosten die een gemeente moet maken om de Omgevingswet te kunnen invoeren. “Netto” zijn de kosten waarvoor de gemeente extra budget moet aanvragen. Er zal sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Daarom vragen wij u als u het vorig jaar gebruikt en hebt ingestuurd, dit ook weer dit jaar te doen.

Hoe krijg ik toegang?

De doorontwikkelde versie van het Financieel Dialoogmodel is beschikbaar via een besloten groep op het VNG Forum. Om toegang te krijgen tot het forum kunt u contact opnemen met ons. U krijgt toegang tot de groep, en daarmee tot het model, als u akkoord gaat met de voorwaarde om het model na het invullen naar ons op te sturen. De ingevulde modellen analyseren wij, volledig geanonimiseerd, om een algemeen beeld van de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten te krijgen. Wij begrijpen dat in het model vertrouwelijke gegevens staan. We gaan daar uiteraard vertrouwelijk mee om en delen nooit gegevens van individuele gemeenten. 

Regiobijeenkomsten

Om de aanpassingen van het model, en het proces rondom het invullen van het Financieel Dialoogmodel te bespreken, worden er weer regiobijeenkomsten georganiseerd. De regiobijeenkomsten vinden plaats op:

U kunt op de desbetreffende data klikken om u aan te melden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd mailen.