Expertiseteam lokale journalistiek mag 'stevig advies' geven

De lokale journalistiek verschraalt. Kranten verdwijnen en omroepen hebben het moeilijk. Een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek gaat op zoek naar een antwoord op de sterk veranderende situatie binnen het medialandschap.

Op 18 april was de eerste vergadering van het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek. Jan van Zanen, voorzitter van het VNG-bestuur, zei te rekenen op een ‘stevig advies’ aan gemeenten en zo nodig het Rijk.     

Handreiking

Het Expertiseteam moet een handreiking bieden aan gemeenten voor hun mediabeleid binnen de huidige wet- en regelgeving richting de ‘gevestigde’ commerciële en non-profit organisaties (met name lokale/regionale kranten en omroepen, huis-aan-huis bladen) én in relatie tot de ‘nieuwe’ en non-formele aanbieders (burgerjournalistiek, sociale media en vloggers, ict-toepassingen zoals datamining, internationale partijen).

Het team kan ook aanbevelingen doen aan het Rijk voor veranderingen in de landelijke en Europese wet- en regelgeving plus de daaraan gekoppelde bekostiging met het oog op een eigentijds mediabestel, ook op lokaal niveau.

Samenstelling

Bort Koelewijn, burgemeester Kampen en deskundige mediarecht, wordt voorzitter. Leden zijn: Eeva Liukku, hoofdredacteur Vers Beton Rotterdam, online tijdschrift met diepgang en reflectie;  Dr. Klaske Tameling, journalistiek strateeg crossmedia BNNVARA c.a. en Flip van Willigen, directeur 1Twente/stationsmanager Newsroom Twente van dagblad Tubantia en lokale omroep 1Twente/secretaris OLON; Thomas Bruning, algemeen secretaris Nederlandse Vereniging van Journalisten; Eppo van Nispen tot Sevenaer, algemeen directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Als wetenschappers zijn lid:  Prof. Dr. Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media, Universiteit Leiden en  Dr. Piet Bakker, emeritus Lector Massamedia en Digitalisering binnen het lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, Hogeschool Utrecht. René van Zanten, directeur Stimuleringsfonds, voor de Journalistiek heeft binnen het team de functie van onafhankelijk adviseur.

Meer informatie