'Europese subsidies: behoud link met lokale overheden'

Het partnerschap tussen de EU, de lidstaten en de lokale overheden moet worden verdiept. Dat benadrukte Rapporteur Rob Jonkman bij zijn advies woensdag 10 april bij het Comité van de Regio’s (CvdR).  In dit advies pleit hij voor betere coördinatie met lokale overheden rond cohesiebeleid. 

Het advies van Rob Jonkman, wethouder van Opsterland, werd met unanimiteit van stemmen aangenomen.

Centralisatie

Het advies is vooral gericht op de plannen van de Europese Commissie om in de komende budgetperiode (2021-2027) het Europees Semester en het cohesiebeleid beter op elkaar af te stemmen. Het risico bestaat dat daarbij het cohesiebeleid wordt gecentraliseerd zonder dat lokale en regionale overheden officieel bij het proces worden betrokken. 

Waarborgen

Het Europees Semester is het instrument van de EU voor de coordinatie van het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten. Het cohesiebeleid is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU, waarmee wordt beoogd de aanhoudende sociale en economische verschillen tussen en binnen de lidstaten te verkleinen. 

In het kader van het Europees Semester presenteert de Europese Commissie ieder jaar landenspecifieke aanbevelingen die de lidstaten worden geacht op te volgen. In 2019 worden deze aanbevelingen begeleid door specifieke aanbevelingen voor de investeringen voor de Europese structuurfondsen (EFRO, ESF en Interreg) voor de periode 2021-2017. Reden voor het huidige Roemeense EU-voorzitterschap om het Comité van de Regio’s te vragen of de inbreng van regio’s en gemeenten, die met de structuurfondsen investeren, goed is gewaarborgd in het Europees Semester.

Pressiemiddel

Rob Jonkman zei: ‘De structuurfondsen mogen niet worden gebruikt als een lok- of pressiemiddel om de lidstaten hervormingen op te leggen. Integendeel, om alle burgers stabiliteit en groei te bieden, moet het Europees Semester op lokale leest worden geschoeid en moet het partnerschap tussen de EU, de lidstaten en de lokale en regionale overheden worden verdiept.’ 

Meer informatie