'Europees energiebeleid? Denk aan lokale uitvoering!'

Een soepele energietransitie staat of valt bij voldoende afstemming tussen Europese ambities en de lokale realiteit. Dat zei André van de Nadort, burgemeester van Weststellingwerf, op het Europese verkiezingsdebat  van VNG en Europa Decentraal op woensdag 24 april in Nieuwspoort.

Het verkiezingsdebat is het eerste grote debat in Nederland in de aanloop tot de Europese verkiezingen op 23-26 mei. Met het debat willen VNG en KED een platform bieden voor (toekomstige) Europarlementariërs om te laten horen hoe lokale en Europese belangen verenigd kunnen worden. Deelnemers spraken over de energietransitie, de informatiesamenleving en sociaal beleid.

Energietransitie

Op het gebied van de energietransitie vroegen de Europarlementariërs vooral om meer ruimte en middelen voor decentrale overheden om uitvoering te geven aan de doelstellingen van Parijs; zo benadrukte Bert Jan Ruissen (SGP) dat Europese regelgeving versoepeld moet worden en meer geld beschikbaar moet komen voor innovatiefondsen.

Er waren ook tegengeluiden: Agnes Jongerius (PvdA) benadrukte dat ook verantwoordelijkheid bij lokale overheden ligt om met innovatieve oplossingen naar de EU te komen.

Informatiesamenleving

Zowel Dirk-Jan Koch (GroenLinks) als Arnout Hoekstra (SP)benadrukten dat Europa allereerst minder afhankelijk zou moeten worden van de Verenigde Staten voor datatechnologie en dataverzameling. Jan Huitema (VVD) stelde voor om een digitaal ‘bel-me-niet register’ op te zetten voor het gebruik van persoonlijke data.

Bestuurster Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht, sloot de stelling af met een appèl om, in plaats van vergezichten over data en de informatiesamenleving in zijn geheel, vooral in te zetten op een praktische en lokale oplossing van deze vraagstukken. 

Sociaal beleid

Bij de stelling over de sociale component van de Europese Unie was vooral veel aandacht voor subsidiebeleid en arbeidsmigratie. Raoul Boucke (D66) gaf de uitbreiding van het Erasmus-programma voor MBO-scholieren als praktisch voorbeeld van de samenkomst tussen lokaal belang en Europese sociale doelstellingen.

Tom Berendsen (CDA) onderstreepte wel dat gemeenten ook zelf kansen moeten zoeken in de Europese Unie en dat zij daarin zelf moeten aangeven wat zij van de EU verwachten in het sociale domein.

Op bezoek

Alle sprekers gingen in op het aanbod van Jantien Kriens, algemeen directeur van VNG, om de komende jaren op bezoek te komen bij de gemeenten. Jantien Kriens sloot het debat af met het streven: “Groter denken, kleiner doen”.