Europa als reisbestemming: oproep voor projectvoorstellen

De European Travel Commission doet een oproep voor het indienen van projectvoorstellen om Europa als reisbestemming te promoten. De deadline voor aanmeldingen is 30 september.

Deze oproep is gelanceerd in samenwerking met de Europese Commissie en heeft als doel de bevordering van thematische trans-Europese toeristische producten in derde landen te ondersteunen. Projectvoorstellen moeten als consortium worden ingediend. In aanmerking komende consortia moeten minimaal twee en maximaal vijf in aanmerking komende entiteiten omvatten.

Meer informatie