Etalage licht lokale Initiatieven 'data en monitoring' uit

Naast landelijke instrumenten om de effecten van beleid in het sociaal domein in de gaten te houden, zoals Waarstaatjegemeente, zijn er ook projecten van afzonderlijke gemeenten. VNG Realisatie bundelde de meest veelbelovende projecten in de Etalage Monitoring Sociaal Domein.

 De etalage bevat nu 27 voorbeelden afkomstig uit grote én kleine(re) gemeenten. De beschrijvingen geven links naar meer achtergrondinformatie en contactgegevens voor wie meer wil weten over een project.

                 >> Naar de Etalage Monitor Sociaal Domein <<

Graag breiden wij de Etalage uit met nieuwe voorbeelden! Stuur uw voorbeeld naar praktijkvoorbeelden@vng.nl

Verdiepende artikelen

Er verschijnen vier artikelen om meer achtergrond en duiding te geven aan de projecten. De artikelen zoomen in op een of meerdere cases uit de etalage. Het eerste artikel, ‘Leren van cijfers en verhalen’ maakt aan de hand van monitoring van jeugdzorg in Eindhoven duidelijk dat de rol van data binnen gemeenten verandert: ‘Van afzonderlijk opererende onderzoekers die rapporten afleveren, naar een gevarieerd team van beleidsmakers, wethouders, wetenschappers, onderzoekers en raadsleden dat de gekozen maatschappelijke trends en doelen volgt.’

Meer informatie

Zie ook