Eikenprocessierups: nieuwe leidraad en prognose 2020

De nieuwe versie van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups is deze week gepresenteerd tijdens de landelijke bijeenkomst Eikenprocessierups. Daarmee kunnen gemeenten zich goed voorbereiden op komend jaar. Op de bijeenkomst was ook aandacht voor de prognose voor 2020 en het kennisplatform in oprichting.

Leidraad Beheersing Eikenprocessierups

De Leidraad Beheersing Eikenprocessierups geeft gedetailleerde informatie over de ecologie en de gezondheidsrisico’s en gaat daarnaast in op: Voorkomen plaagdruk, Risicoanalyse, Monitoring, Bestrijding, Beleid en organisatie en Communicatie. Gemeenten en andere partijen kunnen de leidraad gebruiken om zich voor te bereiden op komend jaar en om gericht beleid in te zetten.

Prognose 2020

De afgelopen maanden is met feromoonvallen in kaart gebracht hoeveel eikenprocessievlinders er gevlogen hebben. Hoewel er minder vlinders werden geregistreerd dan in 2018 (vermoedelijk door de actieve bestrijding van de rupsen), worden er toch veel eikenprocessierupsen verwacht in 2020. Mogelijk zijn de rupsen de grond ingekropen door het warme weer en in verlengde diapauze gegaan. Dit kan ervoor zorgen dat er in de loop van het eikenprocessierupsseizoen van 2020 nieuwe rupsen uit de grond tevoorschijn komen. De onderzoekers verwachten voor komend jaar een grote plaagdruk. Als rupsen gedurende het seizoen alsnog op grote schaal uit de bodem komen, kan de plaagdruk nog verder toenemen.

Kennisplatform Processierups

Naar aanleiding van de overlast door eikenprocessierupsen heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten het Kennisplatform Processierups op te richten. Het Kennisplatform richt zich op burgers, professionals en overheden. Het platform biedt informatie over preventie, voorbereiding, beheer, bestrijding, eventuele opschaling, (na)zorg, monitoring en evaluatie.