Eerste Nederlandse rapportage VN-verdrag Handicap

Welk maatregelen heeft Nederland genomen om de rechten van personen met een beperking te bevorderen en te beschermen? Het staat in de rapportage die Nederland 12 juli indiende bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap in Genève.

Het is de de eerste rapportage over de implementatie van het VN-verdrag Handicap. De rapportage betreft maatregelen op uiteenlopend gebied die nog voor de ratificatie van het verdrag zijn genomen, en ook de vooruitgang die is geboekt sinds de inwerkingtreding van het VN-verdrag in Nederland.

Betrokken ministeries en partners

De rapportage is opgesteld door het ministerie van VWS (het coördinerend ministerie voor de implementatie) in samenwerking met diverse ministeries en de partijen die op bestuurlijk en uitvoeringsniveau partners zijn bij de implementatie van het Verdrag: VNO-NCW, MKB Nederland, de VNG en de Alliantie. Een concept van de rapportage is tijdens een consultatiebijeenkomst voorgelegd aan een aantal belangenorganisaties.

VN-verdrag Handicap

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag Handicap) van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk verwezenlijken. Bij de VNG loopt hiertoe het ondersteuningsprogramma ‘Iedereen doet mee!’

Meer informatie