Eerste kamer stemt in met Transitiewet

Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Transitiewet, ook wel bekend als de actualisering van de Crisis-en herstelwet (Chw) waar de Tweede Kamer eind 2018 mee instemde. 

De Transitiewet geeft gemeenten de mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De Transitiewet maakt het mogelijk om een bestemmingsplan als omgevingsplan stapsgewijs en praktisch vorm te geven. Dat maakt niet alleen de overgang naar het nieuwe omgevingsrecht eenvoudiger, maar biedt in aanloop naar de Omgevingswet vooral meer mogelijkheden om maatschappelijke opgaven aan te pakken.

Over de Transitiewet

De Transitiewet maakt het mogelijk om nieuwe gemeentelijke projecten waarvoor het wenselijk is om af te wijken van bestaande wet- en regelgeving (experimenten) bij ministeriële regeling aan te wijzen. De Transitiewet past in de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. De Transitiewet treedt op zeer korte termijn in werking.

Verbreding

VNG is blij dat de Gaswet wordt opgenomen in lijst van wetten waar als vorm van experiment van mag worden afgeweken. Gemeenten staan aan de lat om bestaande bouw van het aardgas af te halen. Het hiervoor ingediende amendement was hard nodig om daarmee van start te kunnen gaan. Enkele gemeenten zijn al gestart in de ‘proeftuin Aardgasvrije wijken’. 

Meer informatie