Dertien moties ingediend tijdens VAO armoede en schulden

Op 6 maart was er een Vervolg Algemeen Overleg Schulden en Armoede. Tijdens dit VAO werden dertien moties ingediend, waarover dinsdag 12 maart wordt gestemd. In februari was het AO in de Tweede Kamer met staatssecretaris van Ark, minister Dekker en staatssecretaris Snel.

Motie verkeersboete

De VNG is blij met de motie van de leden Raemakers (D66) en Peters (CDA). Mensen die een verkeersboete echt niet kunnen betalen, mogen niet extra worden gestraft met forse verhogingen, vinden de Kamerleden. Zij pleiten in een motie voor een ‘noodstop-procedure’ waarbij gelijktijdig schuldhulpverlening wordt opgestart. 

Volgens de Kamerleden heeft 83% van de mensen die na de tweede verhoging de boete nog steeds niet betalen financiële problemen. Raemakers en Peters vinden dat je deze mensen beter actief schuldhulp kunt aanbieden dan hen nog hogere kosten in rekening te brengen. 

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman wees er al eerder op dat aanmaningskosten nergens zo hoog zijn als voor Wahv-boetes (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften). De kosten kunnen oplopen tot 300% van het oorspronkelijke boetebedrag.

Samenwerken bij uitvoering motie 

Als de motie wordt aangenomen gaan VNG, Divosa, het CJIB en het kabinet bekijken op welke manier gemeenten deze schuldensignalen het beste kunnen verwerken. 

Meer informatie