Denk mee over werkagenda RVS

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) staat de komende periode voor een belangrijke opgave: het maken van een nieuwe werkagenda. De RVS nodigt directeuren en managers Sociaal Domein van gemeenten uit om hiervoor input te leveren

Welke thema’s zijn de komende tijd van belang voor volksgezondheid en samenleving? Door de vragenlijst van de RVS in te vullen hebben gemeenten de mogelijkheid mee te denken over en invloed uit te oefenen op de werkagenda van de RVS.

Ranking the Topics

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft onafhankelijk advies aan regering en parlement over ontwikkelingen op het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving. De RVS stelt dit jaar een nieuwe werkagenda op, waarmee de raad de belangrijkste opgaven voor de komende jaren wil adresseren. De RVS heeft al enkele mogelijke thema’s benoemd op basis van gesprekken en ontwikkelingen in de samenleving. Nu wil de RVS graag weten welke onderwerpen volgens u bovenaan de agenda moeten staan. Wat vindt ú de belangrijkste onderwerpen? Met Ranking the Topics geeft u dat met sterren aan. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen als deze voor uw gevoel nog missen. Denkt u mee? Het kost slechts tien minuten en u levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de RVS voor de komende jaren.

Meer informatie

Op deze pagina staat informatie over de RVS, over de raadpleging en de werkagenda. Ook zullen de resultaten van de raadpleging hier op gepubliceerd en bijgehouden worden. Het is dus een dynamische pagina die – gedurende de tijd dat de vragenlijst open staat – steeds de resultaten laat zien:

Voor vragen kunt u contact opnemen met: raadpleging@raadrvs.nl