Consultatie knelpunten EU afvalwetgeving lokale overheden

Het Partnerschap Circulaire Economie van de EU Urban Agenda brengt momenteel knelpunten en ervaringen met Europese afvalwetgeving in de praktijk van lokale overheden in kaart. Gemeenten kunnen hiervoor input leveren.

Reageren kan aan de hand van een vragenlijst.

Meer informatie

Meer informatie over het partnerschap en de consultatie is te vinden via Futurium: het Europese platform voor de Urban Agenda.

Gemeente Den Haag en Kenniscentrum Europa decentraal werken mee in het partnerschap, waarin samen wordt gewerkt aan betere financiering, betere regelgeving en betere kennisdeling op Europees, nationaal en regionaal/lokaal niveau.